Wstęp do baz danych i systemów zarządzania bazą danych

Czym są dane?

Być może jest to proste pytanie, bo dane otaczają nas cały czas. Płyną z naszych smartfonów, zapisujemy je w naszych komputerach, otaczają nas w naszej codziennej pracy. Intuicyjnie mamy świadomość tego, że dane są to informacje, które zapisujemy gdzieś, by móc je później wykorzystać. Tak naprawdę, obecnie za dane możemy uznać wszystko co da się zapisać cyfrowo.

Im więcej jest wokół nas danych, tym bardziej zależy nam na miejscu w którym można je wszystkie wygodnie przechowywać. Dawniej przykładem takiej „przechowalni” danych były biblioteki. Współcześnie częściej korzystamy z arkuszy kalkulacyjnych i systemów DBMS, o których powiemy sobie w odpowiednim punkcie.

Czym jest baza danych?

W codziennej pracy często spotykamy się z pojęciem bazy danych. W skrócie baza danych jest miejscem, w którym przechowujemy i organizujemy dane. System elektroniczny pozwala nam na łatwe przechowywanie danych i dostęp do nich. Upraszczając, sama baza składa się z czterech elementów – pamięci do przechowywania długotrwałego, krótkotrwałego, procesora oraz oprogramowania. O samych bazach danych możemy myśleć trochę jak o dyskach twardych w komputerze, możemy je też tam zainstalować.

Database Management Systems

Czym są DBMSy, wspomniane już w punkcie dotyczącym danych? Są to systemy zarządzania bazą danych, czyli programy, które umożliwiają użytkownikom dostęp do bazy, manipulowanie i pobieranie danych. Wyróżniamy cztery typy systemów zarządzania bazą danych:

  1. Hierarchiczne – wykorzystujące relację rodzic – dziecko do przechowywania danych, działając jak drzewo z węzłami i gałęziami. Wykorzystywany w starszych systemach, obecnie rzadko.
  2. Sieć DBMS – tutaj przykładem może być serwer RDM. Jest to system bardzo złożony, rzadko wykorzystywany oparty o wykorzystanie wiele do wielu relacji.
  3. Relacyjne systemy baz danych – najczęściej wykorzystywane. Możemy wewnątrz nich tworzyć tabele, ustawiać relacje, system ma predefiniowane typy danych i można je tam przechowywać. Przykładami tego typu systemu może być Oracle, MySql czy MSSQL.
  4. Obiektowo – relacyjne DBMSy – wewnątrz nich możesz przechowywać nowe typy danych. Możesz korzystać z obiektowości – każdy obiekt jest też typem, posiada atrybuty, czyli właściwości i metody – definiujące co zrobić z tymi danymi.

Autor: Marcin Smoczyński, prowadzący szkolenia z zakresu SQL Oracle w IT School

Możesz również polubić…