Argumenty za uczestnictwem w szkoleniu zdalnym i stacjonarnym.

Szkolenia stacjonarne:

+ Interakcja społeczna – możliwość interakcji z innymi uczestnikami szkolenia, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów i wymiana wizytówek. Często możliwość porozmawiania z osobami na innych szczeblach i stanowiskach, uzyskanie wiedzy na tematy okołobranżowe.

+ Możliwość integracji z innymi uczestnikami szkolenia.

+ Z punktu widzenia trenera – łatwość w orientowaniu się czy dany uczestnik szkolenia ma z czymś problemy, lub jakiś aspekt szkoleniowy nie jest do końca zrozumiały (np. z mimiki twarzy),

+ Wzmocnienie pewności siebie, przebywając w szerszym gronie (wypowiedzi, interakcja z innymi ludźmi),

+ Sprawna kontrola nad czasem szkolenia – sprawna możliwość wyłapywania osób, które szybciej kończą zadania i nagrodzenie ich kolejnymi, ambitnymi wyzwaniami,

+ Zmiana otoczenia – nowe miejsce często powoduje zmianę stanu człowieka, pomaga w koncentracji.

+ Większa koncentracja w trakcie szkolenia, wyeliminowanie mediów społecznościowych i rozpraszaczy.

Szkolenia zdalne:

+ Brak konieczności wyjścia z domu (plus dla osób posiadających biuro w domu). Oczywiście ten plus ze zrozumiałych powodów staje się minusem w momencie gdy posiadamy dzieci, psa lub głośnych domowników.

+ Brak konieczności dojazdu i noclegu – wyeliminowanie najdroższych czynników dodatkowych w przypadku, gdy samodzielnie opłacamy uczestnictwo w jakimś szkoleniu.

+ Wyeliminowanie ‘dodatkowego dnia’ po szkoleniu – chodzi tu o zmęczenie po podróżach odbywanych po zakończeniu szkolenia. Zmęczenie powoduje, że ten dodatkowy dzień często jest nieco mniej produktywny. Rozwiązaniem może być takie zaplanowanie szkolenia, by kończyło się w piątek.

+ Często mniejsze grupy niż w przypadku szkoleń stacjonarnych. Ograniczenia technologiczne często sprawiają, że prowadzenie szkoleń dla grup większych niż 6 osób może być utrudnione.

+ Niższy koszt. Odchodzą koszty wynajmu dodatkowej Sali, transportów, noclegów czy rzutników. Często wystarczy laptop i dobre łącze internetowe.

Jak widzimy powyżej, zarówno szkolenia stacjonarne jak i zdalne mają swoje plusy. Aspekty te, w zależności od Twojej życiowej sytuacji mogą być dla Ciebie zarówno plusem jak i minusem. Zachęcamy do samodzielnego rozważenia każdego z tych punktów.

Możesz również polubić…