Nauka Excela

Spojrzawszy na stan nauki informatyki w polskich szkołach, nie dziwi fakt, że znaczna część licealistów i studentów jest zupełnie nie zaznajomiona z podstawowymi funkcjami komputera. Pomijając nieprzystosowanie do stosowania narzędzia, które przyda się przeciętnemu studentowi w drodze naukowej, a więc Word, większość osób nie ma pojęcia jak korzystać z arkuszy kalkulacyjnych.

Braki w tej wiedzy można oczywiście uzupełnić w późniejszej karierze odpowiednimi szkoleniami pracowniczymi, które zaznajomią użytkownika z bardziej zaawansowanymi i głębszymi funkcjami podstawowego pakietu MS, czy znanej kopii Kingsoft Office. Nie zmienia to faktu, że już na poziomie wczesnej edukacji szkoły produkują informatycznych analfabetów.

Zasadniczym błędem jest nie tyle skupianie się na przygotowywaniu ucznia do prac humanistycznych, ale brak złączenia zajęć matematycznych z podstawami informatyki. Szkoła nie przystosowuje ucznia do korzystania z matematyki na co dzień, tym bardziej nie robi tego na poziomie arkuszy kalkulacyjnych, których wykorzystanie jest konieczne do pracy w przedsiębiorstwach. Cyfrowy analfabetyzm sprawia, że Excel staje się co najwyżej edytorem tabelek, a nie narzędziem, które można rozumieć i stosować w nie tyle w pracy, co życiu codziennym.

Naucz się Excela. Arkusz Excela może pełnić potężną rolę w rachunkach domowych i dać nam stale funkcjonujący i łatwy do wypełnienia szablon do prowadzenia finansów domowych. Pozwala przewidywać wzrost i spadek oszczędności przekazywanych na konkretne cele. Excel może przydać się także w badaniach naukowych czy prowadzenia personalnej dokumentacji realizacji określonego celu. Jednak, by to mogło mieć miejsce, należy pojmować funkcje, język w jakim operują arkusze oraz mieć podstawy matematyki. Gdy szkoła uczy dzieci prostych animacji i niepotrzebnie abstrakcyjnych funkcji, w żaden sposób nie szkoli ona dziecka do zauważania w tych narzędziach przydatnych, codziennych zastosowań.

Excel jest przede wszystkim nauką skutecznego pisania funkcji, które mogą w łatwy i szybki sposób odwalać za nas szeregi obliczeń i pokazywać nam jedynie potrzebny wynik. Utworzenie takiej struktury nie jest jednak czymś wychodzącym ponad podstawową matematykę i umiejętność dodawania funkcji do komórek. Wiedza ta jest niesłychanie przydatna, szczególnie dla osób, które nie lubią liczyć. Warto stosować ten system w firmach i drobnych przedsiębiorstwach, a tym bardziej warto szkolić pracowników w jego funkcjonowaniu i implementowaniu w codzienne obowiązki, czy to przedstawiciela handlowego, managera kawiarni czy urzędników.

Możesz również polubić…