Praca nad projektem informatycznym kilkoosobowego zespołu.

Komunikacja z klientem

Każdy proces projektowania powinien rozpoczynać się od dokładnej analizy potrzeb naszego klienta i zrozumienie jego biznesu. Tematy, które wydają się być oczywiste dla naszego klienta często są totalnie niezrozumiałe dla zespołu, który ma zająć się wykonaniem zlecenia. Niezbędne jest przeprowadzenie kilku, kilkunastu (w zależności od skali projektu) rozmów uświadamiających lidera zespołu o specyfice branży. Ważnym jest brak zaangażowania pozostałej części zespołu na tym etapie. Z jednej strony ułatwia to wprowadzenie spójnej wizji na temat projektu, z drugiej w łatwy sposób jesteśmy w stanie określić osobę odpowiedzialną za wprowadzenie konkretnych ustaleń.

Każde ze spotkań powinno zakończyć się stosowną notatką, podsumowującą wnioski ze spotkania. W odpowiednim czasie również wspólna analiza rozwinięcia dokumentacji projektu. Do momentu zakończenia kompletowania dokumentacji rozpoczęcie projektu nie powinno być rozpoczynane (wyjątkiem jest tworzenie mockupów – wizualnego przedstawienia makiety projektu).

Dokumentacja

Dokumentacja, która powstanie z powyższej praktyki powinna być do wglądu wszystkich członków zespołu pracujących nad projektem. Wspólna wizja projektu pozwoli na sprawniejszą pracę i mniej poprawek w trakcie. Konstrukcja samego projektu jest każdorazowo indywidualna.

Narzędzia

Poniżej wymienimy narzędzia pozwalające na sprawniejszą komunikację w zespole. Jako liderzy zajmujący się takimi projektami możemy korzystać ze zdobyczy technologii, którą sami tworzymy.

  1. Slack – świetne narzędzie ułatwiające komunikację. Tworzenie indywidualnych i dedykowanych czatów –  dla kolejnych podzespołów czy zadań, sprawny przesył i odczyt różnych formatów plików, możliwości komunikacji głosowej, możliwości odwoływania się do konkretnych członków zespołu,
  2. Trello – świetna tablica pozwalająca na dedykowanie zadań poszczególnym członkom zespołu. Mamy możliwości przypisywania użytkownikom kolejnych zadań, można zarządzać ich priorytetem, kolejnościom zadań i oznaczeniami poziomu wykonania zadania.
  3. Discord – teoretycznie narzędzie do komunikacji dedykowane dla branży growej. Jednak jej możliwości sprawnego prowadzenia rozmów głosowych dobrej jakości pozwalają na komunikację lepszą niż w przypadku Team Speaka czy Skype. Wersja darmowa umożliwia komunikację zespołu do 10 osób.

 

Możesz również polubić…